Lucka 24

Dec 24 / Viking Bergström
Lämna ditt ego vid dörren varje morgon och glöm inte att le mot främlingar, god jul!.