Lucka 24

Viking Bergström
Lämna ditt ego vid dörren varje morgon och glöm inte att le mot främlingar, god jul!.