Lucka 23

Viking Bergström
Gör mer än du fått betalt för att göra och göra ett arbete som lämnar dina arbetskamrater andfådda.