Lucka 22

Dec 22 / Viking Bergström
Skriv dagbok, ditt livs historia är värt att notera.