Lucka 21

Viking Bergström
Ställ upp ett nytt dagligt mål, varje morgon.