Lucka 21

Dec 21 / Viking Bergström
Ställ upp ett nytt dagligt mål, varje morgon.