Lucka 20

Viking Bergström
Bli inte den rikaste personen på kyrkogården, hälsa är rikedom.