Lucka 20

Dec 20 / Viking Bergström
Bli inte den rikaste personen på kyrkogården, hälsa är rikedom.