Lucka 18

Dec 18 / Viking Bergström
Farhågorna, det du inte vågar möta, det som håller dig tillbaka, blir dina gränser.