Lucka 18

Viking Bergström
Farhågorna, det du inte vågar möta, det som håller dig tillbaka, blir dina gränser.