Lucka 14

VIking Bergström
Börja varje morgon med frågan till dig själv: ”Hur kan jag bäst tjäna flest människor?”