Lucka 10

Dec 10 / Viking Bergström
En plan befriar dig från plågande val. Avsätt tid varje helg för att lägga en plan för den kommande veckan.