Lucka 10

Viking Bergström
En plan befriar dig från plågande val. Avsätt tid varje helg för att lägga en plan för den kommande veckan.