Livet leker!

Viking Bergström
Eller vilka metaforer brukar du köra med: Livet suger, är hårt, är ett helvete, är en kamp eller kanske livet är en fest!

Oavsett vilken beskrivning du har av livet, av ditt arbete, din träning, din miljö, så kommer din hjärna leta bevis på att det är så!

Därför kanske du ska välja en metafor som inte begränsar dig utan som utvecklar ditt liv!

Efter som detta normalt sker i ditt omedvetna måste du medvetet ändra på detta annars fortsätter du att begränsa dig själv genom sina tankar!