Leverera

Viking Bergström
Leverera

– Folk titta på vad du gör mer än de lyssnar på vad du säger.

Var någon som andra vill efterlikna. De flesta människor blir inspirerade av stora musiker, författare, målare, entreprenörer, ingenjörer, mödrar, fäder, idrottsmän, etc.

Det finns bara en sak de alla har gemensamt:
De är experter på vad de gör. Det finns ingen mening med att göra något om du inte kommer att göra det rätt. Leverera på ditt arbete! Utveckla ett rykte om dig själv, du är experten!

”Vi blir det vi oftast gör. Att vara framgångsrik är då ingen handling, utan en vana.” Aristoteles (384 f.Kr-322 f.Kr)