Lever du som du lär? Orden du använder avslöjar dig…

Viking Bergström
Positivitet – De saker du tänker på, fokusera på, och omger dig med är i slutändan det du formas till att bli. Välj att leva med tacksamhet för det som fyller ditt liv, ditt hjärta och den röst som viskar, ”Allt är möjligt.

”Tålamod – Med tiden blir sand till pärlor och kol till diamanter.  Bara för att något inte händer för dig just nu, betyder det inte att det aldrig kommer att hända.

Ta ett steg i taget men ha alltid målet i sikte!