Lektioner i att leva

Viking Bergström
Det bästa har du kvar…Oavsett hur du mår, stig upp, klä upp dig och dyk upp.

!Allt som inte dödar dig gör dig starkare.