Lektioner i att leva

Viking Bergström
Bara för att du förlåter behöver du inte glömma.

Vad andra tycker om dig, angår inte dig.

Tid läker det mesta, ge tiden tid.