Lektioner i att leva

Viking Bergström
Det är inte din bankman, revisor, hyresvärd och advokat som kommer på din begravning, det är dina vänner.

Köp inte sådant som du inte behöver.

Du behöver inte vinna i varje argumentation, var ärlig mot dig själv.