Lektioner i att leva

Viking Bergström
Livet är inte rättvist men det är bra ändå.

När du tvivlar, ta ett litet steg.

Skjut inte upp livet, det är för kort för att lagras.