Lektioner i att leva

Viking Bergström
Försonas med din historia så att du inte förstör din framtid.

Jämför dig inte med andra, du vet inte vilka bördor de bär på.

Om ett förhållande måste hemlighållas så bör du undvika det.