Lära ut något nytt varje dag

Viking Bergström
– Vi har alla naturliga styrkor och talanger som dramatiskt kan hjälpa dem omkring oss.

Det som är enkelt och självklart för dig är en stor utmaning för andra. Vi tenderar att ta dessa gåvor för givet, ofta märker vi knappt vad vi har att erbjuda, och därför delar vi sällan med oss till andra. Inre lycka och iver kommer av att använda dessa inneboende gåvor.

Vad brukar människor tacka dig för? Vad frågar folk rutinmässigt dig? Vad ber andra dig om hjälp med? D

e är ofta människors passioner och talanger som hjälpa andra på ett eller annat sätt. Kanske du bloggar om matlagning, leder klasser i gruppträning eller hjälper till med läxläsning.

Ägnar lite tid varje dag under december åt att dela dina talanger och din kompetens.