Kostbehandling mest effektivt för att gå ner i vikt efter graviditeten

Viking Bergström
Kostbehandling mest effektivt för att gå ner i vikt efter graviditeten

2012-10-30 Pressmeddelande från Göteborgs universitetAmning och motion hjälper, men för att uppnå en hållbar viktminskning efter graviditeten krävs en förändrad livsstil. Det visar ett försök vid Sahlgrenska akademin, där kvinnor minskade tio procent av sin vikt med hjälp av kostbehandling.

De flesta kvinnor ökar sin vikt under graviditeten. För de flesta handlar det om några enstaka kilon, men för ungefär var femte kvinna är viktökningen markant och bestående.

Eftersom ett högt BMI ökar risken för komplikationer och sjukdom både under och efter graviditet är viktökningstrenden bland reproduktiva kvinnor ett direkt hälsoproblem. Det gäller särskilt de kvinnor som redan före graviditeten har en ohälsosam övervikt.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu i en studie på 68 överviktiga eller feta kvinnor utvärderat en metod med kostbehandling, som på tolv veckor fick kvinnorna att i genomsnitt gå ner tio procent av sin kroppsvikt.

En uppföljning visade att viktminskningen bestod även ett år efter att kostbehandlingen inletts.

– Konkret innebar behandlingen att kvinnorna fick individualiserade råd och stöd för att gradvis minska intaget av sötsaker, snacks och läsk, att välja lättsockrade och livsmedel med låg fetthalt, fylla halva tallriken med grönsaker och att minska sina portioner, samt att väga sig regelbundet, säger Fredrik Bertz, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett studien:

– Resultatet är ovanligt bra. Dels såg vi en betydelsefull viktminskning, dels brukar personer som genomgår en diet återfå hälften av viktminskningen under det första året efter behandlingen, men det skedde inte här. Genom att använda avancerade metoder kunde vi även bekräfta effekten av behandlingen på kaloriintag, kaloriförbrukning och andelen muskler och fett i kroppen.

Att amma sitt barn ger, förutom optimal näring till barnet, också en hjälp för mamman att minska sin vikt. Men enligt Fredrik Bertz är amning inte tillräckligt för att uppnå den större viktminskning som överviktiga och feta kvinnor skulle behöva.

– Det har hittills funnits lite kunskap om vad som egentligen är bäst för att behandla fetma efter graviditet, om vi bör satsa på kost eller motion eller på en kombination, och om hur man gör viktnedgången hållbar över tid. Med vår studie finns det nu en vetenskaplig grund för att ta fram policys och för att kunna fatta rätt kliniska beslut, vilket förhoppningsvis kan hjälpa kvinnor att uppnå en varaktig viktminskning, säger han.

De kvinnor som kombinerade kostbehandlingen med motion, uppnådde förvånande nog inte någon ytterligare viktminskning.

– Det kan bero på att samtliga kvinnor i studien redan var relativt aktiva, och att det alltså inte fanns så stort utrymme för att öka sin totala kaloriförbrukning. Men tidigare forskning har också visat att bara motion inte räcker för att gå ner i vikt, säger Fredrik Bertz.Artikeln Diet and exercise weight-loss trial in lactating overweight and obese women publiceras i American Journal of Clinical Nutrition i oktober.

FAKTA
Den aktuella studien genomfördes i två faser. Först en 12 veckor lång behandling, därefter nio månader där kvinnorna fick klara sig på egen hand. Kvinnorna delades upp slumpvis i fyra grupper.

En grupp fick individuella kostråd baserade på Svenska näringsrekommendationer samt uppdraget att väga sig tre gånger per vecka för att justera kostintaget. Målet var att uppnå 0,5 kg viktminskning per vecka. En annan grupp fick individuella motionsråd samt en pulsklocka för att justera intensiteten på de lättare motionspassen.
En tredje grupp fick både kost och motionsråd, medan kvinnorna i den fjärde kontrollgruppen inte fick någon rådgivning.


Publicerades 2012.