Kommunikation är svårt

Viking Bergström
Vi vet alla att det finns ett typiskt kvinnlig och manligt kommunikationsspråk. 

Ett litet exempel på kommunikation över könsgränsen.
Kvinnan – Vilken frustrerande dag jag hade på jobbet, redan på förmiddagen fick jag 2 nya rapporter som skulle med på mötet nu på fredag så jag fick skippa lunchen!

Mannan ”manligt svar” – Du ska inte låta henne köra så där med dig, du måste tala om att det fattas en tjänst på din avdelning och ställa krav på att ni får det där nya systemet, älskling.

Mannan ”kvinnligt svar” – Åh så frustrerande, älskling! Inte undra på att du är trött! (medkännande i stället för problemlösande)

Men vi män är män och vi vill försvara våra kvinnor, vi hatar känslan av otillräcklighet och hjälplöshet. 

Tyvärr är inte alla kvinnor och män urtypen för sitt kön så det går inte att generalisera såhär. Hade vi varit det så hade vi ju kunnat lära oss att kommunicera över könsgränserna.  

Mitt boktips blir förstås Män är från Mars – Kvinnor är från Venus av John Gray

Här har jag hittat ett annat exempel på kommunikation
Det finns förstås massor under denna rubrik men ska man säga något generellt som vi i vår bransch bör tänka på så är det att kommunicera ut det vi vill förmedla till våra medlemmar med ett mycket tydligt budskap och på minst 5 olika sätt. Exempel på kanaler kan vara hemsidan, e-post, manus till instruktörer, anslagstavlan, på anställdas t-shirt, nyhetsbrevet, skåpinformation, sms och så vidare.

Det är bra att skaffa sig en kommunikationsstrategi som är extra ambitiös, för tänk på att de flesta missförstånd orsakas av dålig kommunikation.