Kommunicera tydligt

Viking Bergström
Kommunicera tydligt

– Otydlighet inspirerar ingen. Säg vad du menar och menar vad du säger. Dela din vision och dina idéer ofta, med dem omkring dig. Var också noga med att hålla ögonkontakt vid kommunikation, det är en av de mest lockande formerna av personlig kommunikation. När de utförs på rätt sätt, blir det mänsklig interaktion, som fängslar och ger dig den uppmärksamhet du vill ha.

”Om vi är starka kommer vår styrka tala för sig själv. Om vi är svaga hjälper inga ord.” John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)