Kom igång med ditt servicetänk

Viking Bergström
Ett grundpaket
Den första kontakten med företaget sker i telefonen, eller vid ett besök, i receptionen. Oavsett hur så är det dina medarbetare i receptionen som kommer att göra det första och bestående intrycket på en ny kund. Därför är det kritiskt att detta möte blir bra. Du får bara en chans. Tänk på att receptionen är din upplevelsezon. Här nedan följer en check lista som du bör ta på största allvar.

Enhetliga kläder
Detta bidrar till ett gott första intryck. Det ger kunden en känsla av professionalism och ger därför trygghet. Syns det att man arbetar i receptionen så blir det plötsligt rätt att ställa frågor och få svar.

Namnbricka
Även detta bidrar till det första intrycket och tryggheten men framför allt bekräftar det att personen är i tjänst och underlättar kontakten.

Telefonfras
Idag är det självklar att företag standardiserar sin hälsningsfras. Det är viktigt att alla använder samma fras så att den blir en del av vår profil.

Säg hej först
Det kanske enklaste service knepet, att säga hej innan kunden hinner säga det. Många företag har valt att införa denna strategi och förvånats över hur positivt det uppfattas. Studier pekar på att ingenting enskilt inom service har en större genomslagskraft än detta.

Leendet
Det äldsta knepet och därför så självklart att man ibland glömmer det. Ingenting visar tydligare att kunden är välkommen.

Ögonkontakt
Hjälper båda lika mycket. Kunden förstår att du lyssnar och att du visar respekt. Du har lättare för att koncentrera dig på vad kunden vill ha hjälp med. Det är ofta stor skillnad mellan vad kunden säger och vad han vill ha sagt.

Kundens namn
Vi arbetar med återkommande kunder, eller medlemmar. Det är därför att absolut krav att vi känner våra kunders namn och vanor. Idag bemödar sig de flesta 5 stjärniga hotell med att lära sig kundernas namn även om de flesta endast stannar en natt. Vår långsiktiga och regelbundna kontakt gör det omöjligt att välja bort denna strategi.

Stå upp
Att sitta i en reception ger ett oengagerat intryck, mer behöver inte sägas.

Den som arbetar i ett service yrke skall ”älska service”.

Att ge service kräver den egenskapen, du gör både företaget och din medarbetare en otjänst om du placerar en olämplig person i receptionen. Sök därför efter en medarbetare som:
1. Har stor social kompetens
2. Är lugn och trygg
3. Har bra kännedom om företaget
4. Har ett leende på läpparna och glimten i ögat

Sist, skicka alla som arbetar i receptionen på CMS Front Trac utbildningen, är du inte med i vårt nätverk så finns det ganska många öppna utbildningar att tillgå!