Klassiska invändningar 7

Viking Bergström
Uppfattningen att ”det är säkrare att inte göra någonting”

Man vet ju vad man har, eller en obehagskänsla inför en förändring. Oftast orsakad av att vi översålt vårt erbjudande.

Kanske vi gjort en rundvandring som innefattat allt och ger kunden en känsla av att ”jag kanske skall börja till hösten i stället”

Oftast låter det då såhär, ”jag måste nog fundera” ”jag hör av mig” En besvärlig situation eftersom detta inte är en invändning.

Därför är det viktigt att ta sig ur detta låsta läge, kanske genom att bjuda på en invändning, ”ursäkta att jag frågar men är det priset eller vad är det du behöver funder på”.

Detta som kan uppfattas som ett självmål är i själva verket vägen ut ur den onda cirkeln.

Vi får nu en invändning och den vet vi hur vi skall hantera.