Klassiska invändningar 5

Viking Bergström
Brist på medel/pengar för inköp av erbjudande

Här handlar det oftast om upplevelsen av ”brist på pengar” eller som det står i Klassiska invändningar 1 (förmågan att se värdet).

Men åter igen, vad gör kunden här?
Det handlar om en avvägning där allt som konkurrerar om kundens tid och pengar ingår i kalkylen.

I grunden handlar det om hur högt din kund prioriterar din vara/tjänst. Därför måste du beskriva värdet så att motivationen ökar under säljsamtalet, alltså säljpresentationen igen!

Finansiella lösningar är ofta det enklaste sättet att lösa problemet.