Karaktär är att göra rätt, även om ingen annan ser

Viking Bergström
Akta dig för dina tankar, de kan bli dina ord.

Tänk på vad du säger, du kan göra det. Se upp med vad du gör, det kan bli en vana.

Styr dina vanor, de bildar din karaktär.

Se upp med din karaktär, det blir ditt öde.