Inspect what you expect

Viking Bergström
Allt vi gör måste givetvis kombineras med tydlighet och uppföljning.
Tydliga arbetsbeskrivningar, tydlig delegering och tydliga förväntningar. ”99,9% räcker inte”

Enligt en studie utförd av Quality Control Institute i Kalifornien skulle det göra att:
• 50 nyfödda skulle tappas i golvet varje dag.!
• 500 felaktiga kirurgiska ingrepp skulle göras varje vecka!
• 20000 läkemedelsrecept skulle fyllas i fel varje år!

… varje mänskligt hjärta skulle missa 32000 hjärtslag om året!