Inskrivningsavgifter, administration etc

Viking Bergström
I vår bransch tas väldigt låga avgifter ut, om man gör en jämförelse med andra branscher. Vi har större kostnader för kort än de flesta branscher (speciellt om vår kund är medlem via autogiro, eftersom banken debiterar för varje dragningsförsök).

Trots detta är det få som tar ut en årlig kortavgift! Administrativa avgifter finns knappt. Den enda avgiften som tas ut är en anslutningsavgift/inskrivningsavgift/medlemsavgift och då bara av de som valt att fördela den totala kostnaden så att alla belastas för sin egen anslutning. Många väljer att baka in denna entré i den månatliga avgiften, trots att de då kan bli lite orättvist.

Så kort sagt vi är ganska bra på att redovisa våra avgifter.Här är ett exempel på motsatsen som heter HSBNär man köpte en bostadsrätt i HSB så var man tidigare tvingad att betala en inträdesavgift för administration.

Nu har man flyttat denna administrativa avgift till säljare. Så den som köpte för 5 år seden och säljer idag får betala både in och utträde. Årsavgiften i det fall jag refererar till är 200 kr, utträdesavgiften (som man kallar administrativ är 1070 kr) alltså mer än 5 års avgifter. Den du! HSB rodnar inte ens utan säger bara att så är det för alla!

Tänk också på att du inte kan välja att stå utanför, du måste vara med! Det känns som en kvarleva från en svunnen tid.