Informationsbehov

Viking Bergström
Den som gjorde denna rollup har stora tankar om mänsklighetens förmåga att registrera information. Jag gillar speciellt alla klickbara länkar!