If you give a man a fish, you´ll feed him for a day, If you learn a man how to fish, you´ll feed him for a lifetime.

Viking Bergström
Det är viktigt att vara medveten om hur du vill ha det, oavsett om det handlar om schema eller någonting annat.

Stephen R Covey´s andra vana från ”de 7 vanorna” är ”Börja med målet i sikte” och Brian Tracys utgångspunkt är ”Dröm stora drömmar”.

Dessa stora tänkare av vår tid ställer först in vårt fokus över vart vi vill komma med våra handlingar.

När sedan detta gjorts handlar det om att hitta den bästa vägen från där vi är till dit vi vill komma. I detta är det viktigt att ha det långsiktiga målen klara!