If you can´t change the manager, change the manager

Viking Bergström
Det finns ett mentalt redskap som på engelska kallas för ”Zero-based thinking”. Det ZBT säger är att om du nu inte vore i den situation du är i och visste det du vet skulle du då gå in i den här situationen.

Tankesättet fungerar på allt i livet men är tydligast i situationer som avtal och förhållanden. Om ditt svar är ”Nej” är nästa fråga, ”hur kommer jag ut ur den och hur snabbt”.

Det är viktigt att komma ihåg att detta endast skall användas om vi inte kan ändra personen ifråga. Sanningen kan också gälla för en viss position eller ansvarsuppgift.