If you belive you can do a thing or you belive you cannot, in either case you´re probably right. (Henry Ford)

Viking Bergström

Ett exempel där denna lag tydligt kan beskrivas är vid mötet mellan säljaren och kunden.

Om säljaren tror på sin produkt och på sin förmåga att sälja så kommer kunden köpa, plötsligt säger kroppen och munnen samma sak. I den motsatta situationen uppfattar kunden omedvetet att något är fel.