Hur tjänar man pengar?

Viking Bergström
Det vanligaste sätter är inte att uppfinna en ny produkt utan snarare att göra det som andra gör men göra det bättre och mot en marknad som man kan hantera.