Hur mycket är ditt gym värt?

Viking Bergström
Vi på CMS Sweden får ofta frågan, hur man räknar ut värdet på en träningsanläggning.

Svaret är ganska komplicerat så därför väljer ganska många att nöja sig med ett överslag som bygger på ”årsvinsten” gånger 3 till 10 framförallt beroende på om det är en anläggning eller en kedja.

Men baserar man värdet på årsvinsten eller p-faktorn som det också kallas så gör man ganska många schablonmässiga antaganden. Därför tänkte jag ta in lite fler parametrar som har stor betydelse.

Om vi antar att det är ett aktiebolag så kan du använda denna lathund: 
Börja med att titta i det senaste årsbokslutet om företaget har vinst eller förlust, titta också bakåt några år för att utläsa trend. Titta även på senaste resultaträkning om företaget befinner sig i ett pågående räkenskapsår. Du letar nu på raden ”Resultat före bokslutsdispositioner”. Förvissa dig om att man gjort tillräckliga avskrivningar samt att delägarna tagit ut marknadsmässiga löner.

Tål företaget förluster?
Hur stort är det egna kapitalet, finns det obeskattade reserver, finns det dolda reserver i tillgångarna?

I vår bransch är det vanligt att utrustningen ägs av ett finansbolag.
När du jämför med tidigare år så bör du även titta på omsättningsutvecklingen, hur har omsättningen utvecklats?
Här måste du ta hänsyn till förhållandet till varulager och balansomslutning.

Hur ser den totala likviditeten ut, utnyttjad checkkredit?

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder?

Titta också på revisionsberättelsen, finns det några anmärkningar?
Har årsredovisningen avlämnats i rätt tid?

En ytterligare faktor blir sedan hur starkt varumärket är i den lokala marknaden. Ibland har företaget investerat stora belopp under lång till för att befästa ett namn och vad det står för. Med åren har detta namn blivit ett begrepp. Man köper inte tillgång till klasser och maskiner, man väljer anläggning i huvudsak på grunder som läge, var mina vänner tränar, förtroende för varumärket, status etc. Därför kommer också det beaktas. Har till exempel företaget flera anläggningar och vi pratar om en kedja som skall säljas så händer någonting intressant vid siffran 10, detta oavsett bransch! När en kedja är tillräckligt stor så är branschen den verkar i underordnad det faktum att det är en kedja. Det är alltså viktigt att förstå vad som händer om man kan visa att man lyckas i kedjeform. Detta huvudsakligen därför att riskerna då sprids. Skulle en enhet få problem så klarar gruppen detta.

Funderar du på att köpa ett gym så rekommenderar jag dig att kontakta någon som förstår vår bransch, du kan spara miljoner på en tioårsperiod om du ”tänker efter före”. Tänk också på att den bästa affär du gör i livet är kanske att säga nej vid rätt tillfälle. Men vill du äga ett gym så finns det en enorm potential där ute på marknaden.

Merparten gym i Sverige utnyttjar inte sin fulla potential, genom små förändringar kan man öka omsättningen med 100% på ett år och då kommer förstås vinsterna på sikt att utvecklas, det gäller bara att välja rätt…Köp inte grisen i säcken!

Viking Bergström