Hur minskar du uppsägningarna?

Marleen Larsson
Hur får du dina medlemmar att lyckas med sin träning samtidigt som de stannar hos dig längre?

– Svaret är interaktion!
Att medlemmar som gör framsteg i sin träning stannar längre är kanske självklart. Men vad som inte är lika självklart är att de medlemmar som dagligen interagerar med gymmets personal har ofta når ännu större framgång.
Vi ska djupdyka in i en studie för att förklara varför.
I en stor studie från 2014 där man undersökte medlemsbeteende fick deltagarna frågor om hur stora framsteg de gjort under tre månader. De fick skatta sina framsteg på en skala 1-10 inom kategorier som viktnedgång, allmänt välmående och om de fått nya träningskompisar. De fick också svara på hur ofta de interagerade med gymmets personal.
Efter studien summerades resultaten
Resultatet visade att mer än 50% av de som hade regelbunden kontakt med personalen på gymmet också svarade att de gjort stora framsteg. Av de som inte hade interagerat med personalen var det färre än 10% som svarade att de hade gjort framsteg. 
Skrämmande nog resulterade detta i att 10% av de medlemmar som sa upp sig hade kunnat räddas, bara genom att prata med dem.  

Slutsats

Undersökningen visade tydligt att medlemmar som frekvent blir uppmärksammade och interagerar med personalen, gör större framsteg än de som inte gör det. Detta leder också till att risken för uppsägningar minskar då 10% uppgav utebliven interaktion som en anledning till att de sa upp sina medlemskap.

Tipset från oss blir därför PRATA MED OCH BEKRÄFTA DINA MEDLEMMAR. 
Den långsiktiga strategin bör vara att interagera med alla. Men börja med att prata med de medlemmar som ni vanligtvis inte pratar så ofta med.

Källa TRP 10 000TM
(TRP 10 000TM, som genomfördes i samarbete med The Retention People, är den största och mest omfattande undersökningen av medlemsbeteende som någonsin genomförts inom hälso- och fitnessbranschen).

– Undersökningen genomfördes på 10 000 medlemmar.
– Medelåldern var 41 år och 56% var kvinnor.
– 50% av dessa hade varit medlem i minst 1 år, 25% i mindre än 6 månader och 25% i mer än 3 år.
– 67% av medlemmarna använde deras Club mindre än två gånger i veckan.

Källa https://www.healthclubmanagement.co.uk/pdf/HCM_NovDec_2014.pdf