Hur många medlemmar har du?

Viking Bergström
Den frågan ställer jag ganska ofta. Det som oroar mig är det svar jag får, vanligaste svaret är faktiskt att ”det vet jag inte”. Om jag skulle driva ett gym så skulle jag vilja veta det dag för dag, timme för timme. Men vad beror det på att så många gissar sig fram?

Ett stort problem är de programvaror som fortfarande finns kvar i marknaden trots att de inte kan ge svaret på denna elementära fråga. Ett annat problem är den okunskap som finns kring hur man ställer denna fråga till programmet. Även där ska leverantörerna fundera på om de ha levererat en bra utbildning till programvaran. Men det vanligaste problemet är nog trots allt att ägaren inte förstått varför det är en viktig fråga.

Jag tror att alla våra kunder inom CMS kan besvara denna fråga, inte nödvändigtvis från början men efter att man genomgått några utbildningsdagar så blir ju detta kanska självklart.

Andra frågor som bör vara självklara att ställa är:
Hur mycket säljer vi? Detta innefattar inte bara medlemsskap utan PT, merförsäljning etc.

Vilken avslutsprocent har våra säljare?

Hur många slutar hos oss och varför?

Hur är utvecklingen på autogirot?

Hur stora är våra lönekostnader?

Vad har vi för beläggning? (dag för dag).

Hur många är gäster?

Hur många av våra medlemmar tränar gruppträning, gym etc?

Vi måste också veta vad våra medlemmar har för kommentarer och förslag på förbättringar!
Om vi inte mäter vår utveckling så kommer vi förr eller senare ångra detta. Det finns alltid andra som gör det! Kopplat till denna typ av frågor finns också svar, det vill säga nyckeltal som beskriver vad som är normalt. Om du säljer till 50% av alla som kommer till dig för att fråga om dina priser etc. och det då innebär att du säljer 500 avtal/år. Då missar du minst 200 avtal därför att du gör någonting fel.

Men hur ska du veta det om du inte mäter?
200 avtal är i genomsnitt 2 miljoner i inkomster fördelat på de närmaste 24 månaderna. Om din säljare dessutom är rutinerad och utbildad så skulle du sälja ytterligare några hundra avtal.

Bli mera nyfiken, det är dina pengar och din framtid det gäller!