Hur har sommaren varit?

Viking Bergström
Den frågan har jag nu ställt till alla som jag pratat med och i stort sätt alla är nöjda. Det flesta säger dessutom att de är förvånade över hur bra det har gått med tanke på det fina vädret som vi haft.

Många har också mätt antalet besökare och noterat att den siffran är mycket högre i år än förra året. Det är en intressant reflektion för om dina medlemmar använder din anläggning så är det en signal på att de trivs och har för avsikt att fortsätta. Därför säger beläggningen ganska mycket om trenden på kort sikt (3-6 månader). E

n annan trevlig siffra är RPM (Revenue Per Member) eller intäkt per medlem. Den stiger nu igen på ett betryggande sätt vilket betyder att vi inte fallit till föga för lågpris trender etc. Största orsaken till den allt högre medelintäkten är förstås den exploderande försäljningen av PT.

Men det är också tydligt att så gott som alla kan försvara sina priser med allt högre värde. Nu ser vi fram emot årets andra försäljningstopp, hösten!