Hur gör du din PT-verksamhet riktigt lönsam?

Petter Norén
Personlig träning har länge varit en självklar del av träningsutbudet i Sverige och erbjuds idag på de allra flesta anläggningar i någon form. Att träna med PT är inte längre något som bara NHL-stjärnor och skådespelare gör utan de allra flesta är faktiskt ”vanliga människor” som behöver komma i gång eller vill ta sin träning till nästa nivå. Yrket personlig tränare lockar också många och allt fler livnär sig helt eller delvis på det. 

Inte sällan möts vi av invändningar från medlemmar som tycker att priset är ”för dyrt” och som inte förstår värdet av personlig träning. Då är det vår uppgift att förklara för våra medlemmar vad vi kan erbjuda och att vi kan hjälpa dem nå sina mål. En självklarhet för oss i branschen men för någon som aldrig tränat med en personlig tränare kan det vara svårt att förstå värdet. Vi säljer en tjänst och en upplevelse som inte går att ta och klämma på till skillnad mot en produkt i exempelvis en klädbutik. De tränare och säljare som är bra på just den här delen är också de som säljer mest. 

Men hur lönsamt är det egentligen? Vem tjänar pengar på personlig träning?

Låt oss göra ett förenklat räkneexempel. En individuell PT-timme kostar idag ungefär 800 kr. En marknadsmässig lön för en utförd timme är ungefär 180 kr. På det tillkommer sociala avgifter, pensionsavsättning etc på ungefär 60 kr. Därtill behöver vi räkna med att en viss procent av intäkten ska täcka övriga utgifter så som hyra, drift och marknadsföring. I vårt exempel räknar vi på 24% vilket motsvarar 192 kr. Dessutom behöver vi betala moms på 6 %. Kvar återstår ungefär 320 kr i vinst per timme. 

Om tränaren jobbar heltid och levererar 120 individuella PT-timmar per månad ger det oss en intäkt efter lön och avgifter på ungefär 38 400 kr. Då har vi inte räknat med att tränaren får betalt för något annat än de levererade timmarna. 

För en tränares del motsvarar det en lön på 21 600 kr per månad innan skatt. Där till bör hen få betalt för administrativ tid, eventuellt få tillgång till en bonustrappa för antalet levererade timmar samt även en säljprovision men för enkelhetens skull räknar vi endast på de levererade timmarna i det här exemplet. 

En osäkerhetsfaktor som vi inte tagit med i räkneexemplet är risken för avbokning och därmed utebliven intäkt. Det är realistiskt att tänka att ungefär 5–10 % av de individuella PT-timmarna blir avbokade pga sjukdom och andra förhinder för våra medlemmar. Likt andra yrkesgrupper som säljer tjänster har vi en stor utmaning att fylla tiden om medlemmen bokar av på rätt sida av 24-timmarsregeln. Låt oss fortsätta räkneexemplet lite längre fram i texten. 

Så trots att vi erbjuder en tjänst som i mångas tyckte kostar mycket pengar och upplevs ”dyr”, samtidigt som vi värdesätter den otroligt högt, tjänar vi inte särskilt mycket på individuell personlig träning. 

Så vad ska man då göra för att uppgradera sin PT-verksamhet och få den riktigt lönsam? Lösningen stavas TEAM!

Vad är TEAM?
TEAM är ett koncept framtaget av CMS och är en förkortning av Together Everyone Achieves More. Det är personlig träning i liten grupp där medlemmar med samma mål delar på en PT. Träningen individanpassas för varje deltagare där nya relationer med likasinnade gör det mer motiverande att träna och tillsammans nå ett gemensamt mål. Träningen sker en eller två gånger i veckan under en eller två terminer med samma deltagare varje gång där de flesta medlemmarna väljer att försätta under flera terminer. TEAM är för alla – det är vi som sätter samman grupper av medlemmar med ungefär samma mål för att skapa en bra gruppdynamik. 

CMS tillhandahåller skräddarsydda utbildningar för våra personliga tränare där vi bland annat lär ut hur man planerar, programmerar och periodiserar träningen i TEAM. Vi går även igenom övningsval baserat på gruppens träningsålder och fysiska status. För att komma i gång och skala upp försäljningen av TEAM finns särskilt marknadsmaterial framtaget och särskilda verktyg för att lyckas med försäljningen.

Fördelarna med TEAM är flera. Vi vet att träna tillsammans med andra ökar motivationen. Dessutom får medlemmarna en gruppkänsla och en tillhörighet som är väldigt uppskattad. Eftersom gruppen tränar samma tid varje vecka får medlemmarna en fast tid i veckan och ett träningstillfälle som faktiskt blir av. De finns även en positiv förväntan från tränaren och de andra deltagarna på att alla ska vara där. Rent ekonomiskt blir det också billigare per tillfälle att träna i TEAM då rekommenderade priset är hälften av en individuell PT-timme, alltså 400 kr om vi fortsätter vårt räkneexempel. Sist men inte minst är det väldigt roligt att träna i TEAM!

Hur stor blir skillnaden med TEAM?
För en Club kan den här tjänsten hjälpa fler medlemmar per timme utan att utöka antalet tränare. I snitt brukar en medlem träna ett tillfälle i veckan med PT och då kan alltså en fullbokad tränare hjälpa 30 medlemmar i veckan. Med TEAM skulle samma tränare hypotetiskt kunna hjälpa 180 medlemmar per vecka! 

Vi har också en mycket bättre marginal då vi kan ta tre gånger så mycket betalt för ett TEAM jämfört med en PT-timme. Låt oss fortsätta vårt räkneexempel. Ett TEAM-tillfälle kostar 400 kr och fyller vi gruppen med maxantalet sex personer blir det 2400 kr per tillfälle. Vi leker med den högst rimliga tanken att vi vill ge våra tränare mer lön för ett TEAM kontra en individuell PT-timme och höjer lönen från 180 kr till 360 kr per timme. Sociala avgifter och pension etc blir då ungefär 120 kr. Allt annat lika återstår nu 1584 kr att jämföra med de 320 kr för en individuell PT-timme. Vi tjänar alltså nästan fem gånger mer per timme(!) utan att vi behöver jobba mer eller anställa fler. 

Dessutom slipper vi oroa oss för att tillfället blir inställt. Oavsett om någon eller några i gruppen är sjuka kommer tillfället att bli av vilket säkrar vår intäkt. Det ger både Cluben och tränaren en trygghet. Som vi var inne på är det även fördelaktigt ekonomiskt för våra tränare eftersom de får en högre lön per timme. 

Fundera på vad som skulle hända med din PT-verksamhet om ni kom i gång med TEAM? Vilka på din anläggning skulle passa i ett TEAM? Eller vänd på frågan – finns det någon som inte skulle passa in? 

Vill du prata med oss om din PT-verksamhet, klicka här.