Hur gick sommaren?

Viking Bergström
I måndags var det skolstart och regnet lång tungt över stora delar av Sverige. Typisk dag för en höststart, allt sammanfaller och plötsligt känner vi att ”nu är det höst”.

Under de 2 senaste veckorna har jag försökt summera säljresultat från norr till söder och finner en ganska tydlig trend, alla som jag pratat med har fått fler medlemmar under denna sommar än de har förlorat! Det vill säga alla har vuxit i netto antal medlemmar!

Även om det på några håll varit små förändringar så har i alla fall kurvan pekat uppåt. Detta är mycket viktigt för annars skulle ju de första höstmånaderna gå åt till att täcka förluster! Min statistik är ganska omfattande och fördelar sig på både små och stora anläggningar. Självklart bygger den uteslutande på oss som arbetar med CMS som system. Det vore förstås trevligt att göra en jämförelse med kollegor i andra system, kedjor eller fria aktörer. Beläggningen på klasser har även den varit högre än tidigare somrar vilket förstås innebär att våra medlemmar tivs och lyckas med sina mål. Detta minskar antalet uppsägningar på sikt!

Kort sagt, jag ser fram emot hösten och hoppas att även ni gör det!