Hur entreprenörer vinner trovärdighet

Viking Bergström
En fråga som ofta återkommer, därför att många som börjar i vår bransch gör detta från scratch – hur kan en entreprenör som just har börjat få den nödvändiga trovärdigheten för att attrahera kapital?

Eller på vanlig svenska, hur kommer man igång och hur får man låna pengar om man inte har det?

Det är en viktig fråga eftersom allt börjar med en investering i företagaren själv, i personen som skall låna pengarna.

Jag har stöttat många rutinerade entreprenörer tidigare och kommer att fortsätta att stödja dem.

De har kunskaper, pengar, kontaktnät och de resurser som krävs för att etablera sig. Men jag har även stöttat förstagångsföretagare som inte har den kunskap som krävs, som inte har pengar, men som glöder i sin tro att just deras idé skall lyckas. I själva verket saknade några av de bästa entreprenörerna som jag har arbetat med de flesta klassiska egenskaperna som förväntas för framgång. Det fick arbeta sig upp och bevisa att de förtjänade trovärdighet och respekt.

Så hur kan en entreprenör med liten eller ingen erfarenhet vinna trovärdighet?
Enligt min erfarenhet får de trovärdighet på två sätt – de lånar trovärdighet och de visa att de förtjänar trovärdighet.

Lånad trovärdighet
Om entreprenörer omger sig med människor som har trovärdighet, får de trovärdighet själva. I affärsvärlden är ryktet avgörande. När respekterade individer borgar för dig öppnas dörrarna. Det finns många sätt som någon kan gå i god för dig på som företagare. Det kan vara revisorer, jurister, konsulter etc. som utför tjänster i ditt företag – om de arbetar med ditt företag innebär det att de var villiga att satsa på din framgång. De kan låna sitt namn till företaget som rådgivare och helst ska du kunna tydligt förklara hur de arbetar med ditt företag och inte bara låna dig sitt namn. De kan investera i företaget  så som branschexperter eller marknadsföringsexperter, vilket förstås ger förtroende för vad du gör. De kan sitta i din styrelse, företagsledare har inget som är mer värdefullt än sin tid, så om de väljer att ingå i din styrelse är det en enorm rekommendation av dig och ditt företag.

När det gäller lånade trovärdighet, finns det kanske ingen viktigare stund än det första samtalet med en investerare/bank. Om du inte har meritlistan och du skall sälja dig själv till investeraren, så har du några ganska stora hinder att övervinna. Detta gäller särskilt eftersom många investerare kommer att anta att du antingen inte kan hitta någon som backar upp dig eller för att du är för naiv för att inse vikten av en introduktion.

Hursomhelst, kommer din framgång som företagare kanske riskeras, du får kanske hjälp men bara med halva den dröm du har. Blir du däremot uppbackad av rätt personer så är du på god väg mot egen respekt som entreprenör.

Förtjänad trovärdighet
Det andra sättet som förstagångsföretagare vinner trovärdighet är att förtjäna det. Det finns ingen tydlig väg att förtjäna trovärdighet. Du levererar inte ett visst antal rapporter. Du ringer inte ett visst antal gånger. Vad du behöver göra är att vara riktigt smart och väl informerad om den verksamhet du bedriver. Det bästa sättet att förtjäna trovärdighet hos investerare är att ha bra svar på de frågor du ställs inför. Generellt kommer investerare investera i människor som vet mer om sin verksamhet än vad investeraren gör. De vill bli imponerade och entusiastiska över vad du gör och gärna bli lite upphetsade när du ger eftertänksamma svara på frågor om din verksamhet. Det betyder inte att du behöver ha alla svaren. Men det svar du har skall du behärska. Vet du inte svaret så måste du beskriva hur du har för avsikt att få den kunskapen över tid, vad du förutspår, baserat på vad du vet. Ibland kan just den som vet allt begränsas av den tryggheten och den som kanske kommer från en annan erfarenhet får då övertaget eftersom den provar och finner nya lösningar. I själva verket, kommer ofta de mest intressanta idéerna från personer som inte sitter fast i traditionella sätt att tänka.

Trovärdighet kommer också från att göra vad du säger att du ska göra. Ibland kan det vara avgörande att följa upp en fråga från ett möte. Om du säger att du ska återkomma till en investerare med ett svar och du gör det snabbt, kommer du att öka din trovärdighet, om du inte gör det, är du kanske uträknad. Ibland innebär det att leverera det omsättningssiffror du lovade, eller göra det där avtalet som du förväntade dig på möte. Den som prickar sin budget får alltid respekt.

Så, omge dig med framgångsrika människor. Bygg en styrelsen med experter och proffs som andra beundrar.

Gör din hemläxa – se till att du vet allt som finns att veta om marknaden som du opererar i.

Välkomna frågor om ditt företag – men svara på dem, bra när du vet svaret och erkänna när du inte gör det.

Gör alltid vad du säger att du ska göra, oavsett om det gäller att levererar utlovade försäljningssiffror eller skicka en rapport som du lovat.

Lever du upp till detta så kommer du, oavsett hur ung och/eller oerfarna du är, att få den trovärdighet som krävs för att locka investerare.