Hur blir man en entreprenör?

Viking Bergström
Om vi föds friska så tror jag att vi alla föds med de rätta egenskaperna för att bli bra entreprenörer, vi är nyfikna och tror att allt är möjligt.

Snart nog börjar tyvärr urskiljningen där allt från föräldrar, dagisfröknar, lärare och andra vuxna behandlar oss olika. Kanske får vi reda på att vi inte ska ställa så många frågor eller sluta ifrågasätt.

En del av oss hämmas medans andra till och med blir uppmuntrade att vara nyfikna, att våga och att tänka fritt. Lägger vi till utbildningar och livserfarenheter så är vi ganska olika som vuxna individer. Vårt vuxna liv kommer sedan att återspegla detta, kanske du blev en ”allt är möjligt” människa eller så blev du en ”de går aldrig” människa.

Men kanske finns det fortfarande hopp, en möjlighet att förändra. Hur vet vi om vi inte ger det en chans?

Här följer mina tips för att bli en bra entreprenör:
1. Sök kunskap – Hela livet borde vi vara nyfikna, aldrig sluta med lärandet, framgångsrika entreprenörer är ständigt vakna för nya möjligheter. Ingen kommer till dig och ber dig upptäcka, det är du som måste söka.

2. Identifiera möjligheter – Bra entreprenörer kan bedöma risker och ta tillfället i akt före massan. För varje ny idé och produkt uppstår nya kombinationer för nya idéer och produkter, det gäller att se dessa möjligheter.

3. Motivation – Om du är beredd att arbeta hårdare än andra så kan det hjälpa dig att uppnå dina drömmar.

4. Kommunikation – Att kunna kommunicera din vision med andra är en viktig del av arbetet mot ett mål.

5. Vilja – Om du inte lever med din verksamhet varje dag, kommer chanserna att lyckas, kraftigt reduceras.

6. Lösningsfokus – Nyckeln är att utveckla förmågan att fokusera på lösningar istället för att älta problem.

7. Behåll fokus – Förmågan att behålla fokus är nödvändigt för att komma igång och avgörande för fullföljandet av dina mål.

8. Förtroende och självförtroende – Lyssna på andra men ha förtroende för dig själv och dina idéer. Din förmåga är avgörande för att hitta framgången.

9. Visualisera framtiden – För att göra din dröm till verklighet, måste du kunna föreställa dig framtiden, skapa dig en detaljerad beskrivning av det du ska uppnå, inte bara en tanke.

10. Tro på dig själv – Varje företagare stöter på hinder längs vägen, de framgångsrika hitta ett sätt att ta sig runt.

Ge aldrig upp!

Du måste förstås också har förståelse för de grundläggande affärsprinciper som gäller. Har du en bra affärsidé som du vill genomföra? Kanske ditt första steg för att utöka dina kunskaper om verksamheten är en formell utbildning. Men många av de skickligaste entreprenörerna är autodidakt.

Jag tycker om när människor lyckas så jag hoppas att din framtid är ljus och att du bli en framgångsrik entreprenör!