Hur blir man den bästa säljaren?

Viking Bergström
I ett företag är alla säljare, men långt ifrån alla har den titeln. Det kan vara människor som står i receptionen, instruerar eller jobbar med ekonomi. Vi träffar alla kunder ibland alltså representerar vi företaget.

Hur får vi alla att göra detta på ett trovärdigt och bra sätt?
1. Man måste gilla sitt jobb: Även de mest vardagliga jobb kan vara roligt! Det är dags att injicera glädje i arbetet. Varför inte prova med tävlingar runt specifika uppgifter eller implementera ”Fish”, läs boken så förstår du… Belöna sedan på ett roligt sätt med ett presentkort eller en utmärkelse. En utmärkelse kan tom vara viktigare än kontanter. Se till att du gör detta i ett offentligt forum, så att hela företaget vet att jobbet är gjort.

2. Man måste gilla företaget: Anställda som gillar sin arbetsplats är förespråkare för företag, de vet vad som händer i företaget. Endast den som är stolt agerar ambassadör. Vinner ditt företag utmärkelser? Arbetar ni med välgörenhet? Finns det anledning för medarbetarna att känna stolthet?

3. Man måste gilla kunderna: Om dina kunder säger snälla saker om dig, varför inte låta dina anställda veta om det. Berätta för alla i företaget när någon har något trevligt att säga om ditt företag i ris & ros lådan på Twitter eller Facebook. Den syns om vi tycker om våra kunder!

4. Man måste gilla tjänsten/produkten som vi säljer: Känner alla anställda till företagets affärside? Om du har anställda som inte skulle handlat hos dig om de inte varit dina anställda. Då har du sannolikt rekryterat fel från början. Men det är inte för sent, lär dina anställda varför din tjänst/produkt är så bra, varför de skall känna stolthet osv.

Varför är då dessa 4 områden så viktiga? 
Därför att vi människor kommunicerar  huvudsakligen vad vi tycker genom vårt kroppsspråk.

Ironiskt nog menar forskningen att ”orden” bara är 7% av det vi säger!