Hur bemöter man en lågkonjunktur

Viking Bergström
Man väljer att vara en vinnare!

Det låter lite för enkelt men det mesta i konjunkturer är små förändringar som inte kräver att alla skall banta sina organisationer. Om arbetslösheten stiger med 2% så har resten av befolkningen fortfarande ett jobb, osv. Om vem har sagt att den som är arbetslös skulle välja att sluta träna? Sannolikt avstår man dyrare kapitalvaror i tuffa tider och då blir det kanske pengar kvar till den egna hälsan.

Du måste alltså välja en inställning där du kör på och kanske tom utveckla din verksamhet, detta då de flesta av dina kollegor kommer att välja handbromsen. Du måste ha en förmåga att göra troliga bedömningar av vad som kan komma att hända i framtiden och anpassar sina investeringar efter det. Bli en chef som skapar energifyllda positiva framtidsbilder! Sätt ned foten och bestämma er! Ska ni ha lågkonjunktur eller inte i ert företag?

Främsta faktorn för att lyckas är framtidstro. Forskning visar att 87 procent av alla våra tankar om oss själva är negativa och självdestruktiva. Detta förstärks i svåra tider och spär då på vår oro. Av allt det vi oroar oss för (hälsa, vikt, utseende, ekonomi, framtiden, våra barn etc.) är det bara 8 procent som är befogad oro. Därför bör du välja vad du tänker! Tänker du positiva tankar så finns det inte plats för de negativa tankarna.

De flesta tror att en lågkonjunktur pågår i många år men sanning är att den i genomsnitt är 11 månader lång, därför måste du hålla ut!

Försvara dina medlemmar!
• När konkurrensen hårdnar kommer fler konkurrenter att pocka på dina kunders uppmärksamhet.
• Din möjlighet och utmaning blir därför att stärka och försvara den relation du har med dina befintliga medlemmar.
• För optimisten innebär detta att äntligen få tid för kundvård och tid att fundera över vad som krävs för att skapa långsiktiga och starka förhållanden.
• Dessutom kan det vara läge att premiera befintliga kunder genom tydligare mervärden, specialprogram och fler nyanserade erbjudanden. Bredare sortiment, etc.
• Observera att detta inte är samma sak som att sänka priserna då detta kan få förödande konsekvenser för framtiden. Förlängning av avtalet vid nyår fungerar bäst om vi höjer priset.
• Att ha bindningstid är en självklarhet och den blir ju inte mindre viktig i lågkonjunktur.

Nu måste du visa att du är en ledare
Nu kan vi inta en marknadsledande position
Nu kan vi bli bäst på försäljning
Nu kan vi få de mest nöjda kunderna
Nu kan vi öka marknadsandelarna
Nu har medlemmarna stora problem och utmaningar
Nu kan vi hjälpa dem

Dessutom har våra konkurrenter det extra jobbigt nu! Det viktigaste i detta arbete är en gemensam syn på situationen. Att ni alla bestämmer er för att gå stärkta ur konjunkturs svackan, och inte bara försöka övervintra. Detta är kanske den viktigaste punkten för att öka försäljningen i det klimat som råder.

Du kommer inte gå lottlös ur detta
En studie av över 600 företag i lågkonjunkturen på 90-talet visade att de som satsade på proaktivt säljåtgärder och marknadsföring hade en tillväxt på i genomsnitt 275% när konjunkturen vände. De som hade dragit ned och minskat sina investeringar har bara en tillväxt på 19%. Dessutom hade de som satsat tagit stora marknadsandelar.

Om du inte är övertygad så rekommenderar jag dig att hänga kvar här på bloggen för det kommer mera…