Hur behandlar du din kund?

Viking Bergström
När vi säljer till en ny kund så påbörjar vi en livslång relation.

I alla fall önskar jag att det blir så, men tyvärr kräver detta ganska mycket av oss som entreprenörer.

– Redan vid säljmötet, som leder till den första affären, krävs ärlighet. Varför skulle vi annars ha rätt att förvänta oss fortsatt förtroende?

Tyvärr finns det en slugger mentalitet i många branscher, man kan se telefonsäljare som får dåligt underbyggd utbildning och snabbt blir förbrukade av kortsiktiga företag.

Filmer som Boiler Room som kryddar med hjältar som pressar kunden, fast vi vet att det är kunden som skall känna en inre press att köpa!

– Skall vi bygga relationer så måste vi tro på vår kund, så som Carl Sewell skriver i sin världsberömda bok ”Kund för livet” 

Han inser att det är han som entreprenör som måste tro att varje kund är en kund för livet, gör han det så kommer han behandla kunderna med den respekt det kräver, oavsett om det är första affären. Då kommer de också förbli hans kunder livet ut. Det omvända, att kunden först skall bevisa sin lojalitet är förstås nonsens.

– Om du någon gång förlorar en kund så finns det bara en sak du kan göra, önska lycka till och mena det! Om du inte menar det så kommer ditt kroppsspråk avslöja dig. Om du vet vad du säljer och vet att du är bäst så ska du också klara detta.
En kund som känner att du respekterar beslutet, kommer tillbaka och då kanske det uppstår en livslång relation.

Sunt förnuft säger att dåliga förlorare inte är framgångsrika. Skicka gärna ett tackkort, när relationen är över.

Det kan faktiskt vara så enkelt att återskapa relationen.