Hur behåller du motivationen

Viking Bergström
Motivation är en färskvara, den förbrukas och slit när du stöter på motstånd i livet, alltså dagligen.

Därför måste den ständigt fyllas på så att du kan behålla den energi som gör livet roligt.
1. Ta en dag i taget och mät din framgång
2. Omge dig med positiva människor och föreställ dig hur du når de stora målen
3. Sätt regelbundet upp nya mål och drömmar som leder till det du vill och belöna dig själv när du når dem
4. Tro på dig själv och ge dig själv bekräftelser och erkännande när du lyckas
5. Var snäll mot dig själv och jämför dig inte med andra