Hur arbetar Fitness & Friends med Personlig Träning och TEAM?

Petter Norèn
Vi har intervjuat Ivona Gelemanovic
Hon delar bland annat med sig av varför hon anser att det är viktigt att gå TEAM Trainer Education-utbildningarna och hur hon gör för att rekrytera medlemmar till sina grupper.

Hon pratar också om Fitness & Friends resa från ett fåtal grupper till att idag ha 25 TEAM i gång som rullar varje termin.

Ivona har själv 10 av dessa grupper och kan hjälpa fler medlemmar med träningen nu än hon kunde när hon bara levererade individuell träning. Dessutom tycker medlemmarna att det är väldigt roligt och att det ger mer, säger Ivona.

IVONA GELEMANOVIC, Personlig Tränare 
Fitness & Friends Jönköping

Se hela intervjun här

I den här filmen intervjuar vi Ivona Gelemanovic, personlig tränare på Fitness & Friends, som berättar om hur hennes Club arbetar med TEAM. 
Write your awesome label here.
TEAM är ett koncept framtaget av CMS och är en förkortning av Together Everyone Achieves More. Det är personlig träning i liten grupp där medlemmar med samma mål delar på en PT.

Träningen individanpassas för varje deltagare där nya relationer med likasinnade gör det mer motiverande att träna och tillsammans nå ett gemensamt mål. Träningen sker en eller två gånger i veckan under en eller två terminer med samma deltagare varje gång där de flesta medlemmarna väljer att fortsätta under flera terminer.

TEAM är för alla – det är våra kunder som sätter samman grupper av medlemmar med ungefär samma mål för att skapaen bra gruppdynamik.

CMS tillhandahåller skräddarsydda utbildningar, så kallade TEAM Trainer Education, för våra personliga tränare där vi bland annat lär ut hur man planerar, programmerar och periodiserar träningen i TEAM.

Vi går även igenom övningsval baserat på gruppens träningsålder och fysiska status. För att komma i gång och skala upp försäljningen av TEAM finns särskilt marknadsmaterial framtaget och särskilda verktyg för att lyckas med försäljningen.