Hög personalomsättning? – Här hittar du tipsen!

Aug 1 / Marleen Larsson
Att behålla personalen och få dem att trivas på arbetsplatsen är avgörande för att skapa en stabil och framgångsrik verksamhet.

Nedan har vi samlat några grundläggande förutsättningar för att få ut det bästa av det som oftast kostar mest på ett företag. Lyckas du med dessa förutsättningar kommer du aldrig känna att din personal är en kostnad, utan enbart en tillgång. 

 Vill du prata mer om CMS HR och hur vi kan hjälpa dig, kontakta oss.

Här är en lista med åtgärder och förslag

Kanske kan det hjälpa dig att behålla din personal och göra dem nöjda och engagerade på lång sikt.
Empty space, drag to resize

1. Erbjud konkurrenskraftiga löner och förmåner

Se till att du betalar dina anställda en konkurrenskraftig lön som är marknadsmässig för deras kompetens och erfarenhet. Utöver lönen kan du erbjuda extra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, pension, försäkringar eller rabatter på medlemskap.

2. Skapa en positiv arbetsmiljö

Fokusera på att skapa en arbetsmiljö som är positiv, stödjande och inkluderande. Främja en kultur av öppen kommunikation, uppmuntran och samarbete. Var lyhörd för personalens åsikter och idéer och uppmuntra till feedback och dialog.

3. Utvecklingsmöjligheter och karriärplanering

Ge dina anställda möjligheter att utvecklas och växa i sina roller. Erbjud kontinuerlig utbildning för att förbättra deras färdigheter och kunskaper. Skapa en tydlig karriärplanering och möjligheter till befordran inom företaget.
Empty space, drag to resize

4. Flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv

Sträva efter att erbjuda flexibilitet i arbetsarrangemang, exempelvis genom att erbjuda olika arbetstider eller möjligheten till deltid eller distansarbete. Visa förståelse för anställdas behov av balans mellan arbete och privatliv.

5. Skapa en meningsfull arbetsuppgift 

Se till att dina anställda känner att deras arbete är meningsfullt och har en positiv inverkan. Koppla deras arbetsuppgifter till företagets övergripande mål och syfte.

6. Tydlig kommunikation och förväntningar

Se till att kommunicera tydliga förväntningar, mål och ansvarsområden till din personal. Ge regelbunden feedback och uppskattning för deras prestationer och framsteg. Var transparent med företagets strategi och framtid och involvera personalen i beslutsprocessen när det är möjligt.
Empty space, drag to resize

7. Bygg starka teamrelationer

Främja samarbete och laganda genom att organisera teambuildingaktiviteter och sociala evenemang. Skapa en känsla av gemenskap och samhörighet bland personalen.

8. Erbjud erkännande och belöningar

Uppmuntra och belöna anställda för deras prestationer och engagemang. Det kan vara genom att ge utmärkelser, erbjudanden om bonusar eller andra incitament som visar din uppskattning.

9. Ge möjlighet till inflytande

Ge dina anställda möjlighet att delta i beslutsfattandet och påverka företagets utveckling. Visa att du värdesätter deras åsikter och idéer genom att ge dem möjlighet att bidra till förbättringar och innovationer.

Slutligen

Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik, så att lyssna på och anpassa dina åtgärder efter dina anställdas individuella behov och önskemål är avgörande. En kombination av dessa åtgärder kan hjälpa till att skapa en miljö där personalen trivs och vill stanna på lång sikt.

Vi vet att det är svårt att få ut det bästa ur din personal och att det kräver enormt mycket av dig som chef/ägare och ledare. En start är att se till att dokumentera ditt företags syfte och riktlinjer. Detta är ett arbete som vi på CMS kan hjälpa dig med. Hör av dig så pratar vi vidare om ditt företags behov.