Hög kondition stärker friskvårdens effekter på mental hälsa

Jun 5 / Petter Norén
En ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) visar att personer med hög kondition har en lägre risk för depression och sjukskrivning på grund av depression. Sambandet var särskilt starkt hos män, yngre personer och de med kortare utbildning.

Studien bygger på data från Health Profile Institute (HPI) och omfattar 330 247 individer mellan 16 och 79 år som genomfört konditionstest mellan 1982 och 2020.

Resultaten visade att hög kondition minskade risken för depression med 21 % och risken för sjukskrivning med 11 % jämfört med de med väldigt låg kondition. 
Även de med måttlig kondition hade en lägre risk för depression (16 %) jämfört med dem med väldigt låg kondition. Dock var det ingen skillnad mellan låg och väldigt låg kondition.

Forskarna justerade resultaten för faktorer som livsstil, samsjuklighet, ålder och kön. Studien visade också att hög kondition delvis minskade risken för sjukersättning på grund av depression, men denna effekt försvann efter justering för livsstilsfaktorer och samsjuklighet.

Det unika med studien är att den undersökte olika aspekter av depression och deras samband med kondition i olika befolkningsgrupper. Trots resultaten påpekar forskarna att studien är observationell och inte kan fastställa orsak och verkan. Studien är publicerad i Preventive Medicine.

Läs mer om E-PABS forskningsmiljö för fysisk aktivitet och hjärnhälsa på GIH HÄR