Har du ont?

Viking Bergström
Fysisk träning Forskningen har visat att långvarig, regelbunden, fysisk träning är den allra viktigaste behandlingen, särskilt vid knä- och höftartros.

Träna med varken för lite eller för mycket belastning, eftersom brosk och skelett behöver belastas men får samtidigt inte överbelastas. En sjukgymnast kan hjälpa dig att träna rätt.

Både konditionsträning och styrketräning ger smärtlindring hos artrospatienter.

Den stora fördelen med att komma i gång att träna är att det inte ger biverkningar och att den smärtlindrande effekten kan vara minst lika stor som om du äter en fulldos av Paracetamol varje dag.

Läs mera