Har du ett affärsnätverk?

Viking Bergström
Sluta aldrig nätverka.
Ditt nätverk har större samlade erfarenheter än du någonsin kan få. Du kan lära av andras framgång och misstag.

Men var nog med vilka som ingår i ditt nätverk på samma sätt som du skall välja dina vänner. Det finns ett amerikanskt uttryck som säger att ”din inkomst kommer vara ett medeltal av dina 5 närmaste vänners inkomst”.

Det kanske illustrerar behovet av att umgås med rätt personer. I ett nätverk är det inte alltid viktigt vem du känner, det kan vara viktigare att tänka på vilka personerna i ditt nätverk känner.