Handen på hjärtat, vem vill inte bli framgångsrik?

Viking Bergström
Här följer en lista på lite egenskaper som framgångsrika människor har.

Jag har förstås hämtat detta från olika strateger kring självförverkligande. När jag tittar på listan så undrar jag om det finns någon som helt ärligt kan säga sig leva upp till allt detta!

Se det som en inspirationskälla!
1. Allt börjar med attityd! Du väljer själv och det kanske viktigaste är att se möjligheter där andra inget ser och att lära sig hur man vänder det som andra uppfattar som problem till en möjlighet.

2. De är lösnings fokuserade.

3. De är medvetna och skapa sin egen framgång.

4. De är medvetna om hot men de låter sig inte kontrolleras eller begränsas av rädsla.

5. De ställer de rätta frågorna – de som hjälper dem till en positiv attityd.

6. De klagar sällan, de klandrar inte andra och ta sitt ansvar för sina handlingar och resultat.

7. De hittar alltid ett sätt att maximera sin potential och använda vad de har effektivt.

8. De är upptagna, produktiva och proaktiva.

9. De väljer vänner, samarbetspartners, kollegor och ansluter sig till likasinnade.

10. De är ambitiösa och de avsluta alltid vad de har påbörjat.

11. De har en klar vision och de vet vad de vill.

12. De förnya istället för imitera.

13. De fördröja inte, de är mer intresserade av vad som är effektiv än vad som är lätt.

14. De ser livet som ett livslångt lärande.

15. De är praktiska och alltid med en fot kvar på jorden.

16. De gör alltid vad de behöver göra, oavsett hur de känner en viss dag.

17. De tar kalkylerade risker.

18. De lösa problem snabbt och effektivt.

19. De tror inte på ödet, chans och tur.

20. De vidtar åtgärder innan de måste.

21. De är mer effektiva än de flesta på att hantera sina känslor.

22. De är bra kommunikatörer.

23. De har satt upp skriftliga mål och en plan för livet, de arbetar metodiskt för att vända denna plan till verklighet.

24. De arbetar med de svåra saker, som de flesta skulle undvika.

25. De har identifierat vad som är viktigt för dem och de gör sitt bästa för att leva ett liv som reflekterar dessa värden.

26. De har balans. De vet att pengar är ett verktyg och slutligen är det bara en resurs.

27. De förstår vikten av disciplin och självkontroll.

28. De är trygga i sin känsla av egenvärde.

29. De är generösa och vänliga.

30. De erkänner misstag och ber om ursäkt.

31. De är anpassningsbara och anpassa sig till förändringar.

32. De håller sig i form fysiskt.

33. De arbetar hårt och är inte lata.

34. De har karaktär.

35. De är öppna för feedback och mer benägna att agera på den.

36. De umgås inte med människor som förpestar deras liv.

37. De investerar inte tid eller känslomässig energi på okontrollerbara saker, saker som de inte kan påverka.

38. De är glada att gå mot strömmen och vara unika..

39. De ställer de högsta kraven på sig själva.

40. De vet hur man koppla av, njuta av vad de har i sina liv och att ha kul.

41. Deras karriär är inte deras identitet, det är deras jobb.

42. De leva som de lär.

43. De arbetar med hög etik.