Håll huvudet kallt i spända situationer

Viking Bergström
Håll huvudet kallt i spända situationer

– Vad du gör i en spänd situation, säger en hel del om dig och dina gränser. Människor lägger märke till hur du agerar under press eller i socialt besvärliga situationer omkring dig. Var går gränsen när du förlorar kontrollen över dig själv och situationen.

President Obama, som ofta visar ett lugn och samlad personlighet, hade ett skämt i sitt tal i Vita huset, där han sa: ”In the next 100 days, I will strongly consider losing my cool”

Uppenbarligen gjorde detta att han lyckades vara ännu lugnare och mera samlad. Bottom line: Håll huvudet kallt i spända situationer, det gör att människor vet att du har ett sinne av stål – ett personlighetsdrag de flesta människor dras till.

När Barack Obama pressas hårt om sitt födelsecertifikat så gör han ett enastående ”Stand up” som visar vilken skicklig ledare han är. Det här är något som du verkligen skall ta dig tid att lyssna på.